logo
Агроекологічні аспекти застосування мікробіологічних препаратів на посівах тритикале озимого

Реферат

на випускну кваліфікаційну роботу студента 4 курсу 2 групи екологічного факультету П.С. Баласа за темою: "Агроекологічні аспекти застосування мікробіологічних препаратів на посівах тритикале озимого", що викладена на ____ стор. компютерного тексту, містить ____ таблиць, _____ рисунка, ____ бібліографічних джерел.

Кваліфікаційна робота виконана на ____ сторінках компютерного набору, яка вміщує ____ рисунків. Використано ____ літературних джерела. Робота виконана за результатами власних польових і лабораторних досліджень. В роботі надано комплексну агроекологічну оцінку біологічному процесу азотфіксації та фосфатмобілізації за допомогою аналітичного огляду результатів досліджень відомих вчених в цій області, а саме: Патики В.П., Білітюка А.П., Каленської С.М. та багатьох інших.

Виходячи з вищезазначеного обєктом досліджень є біоагенти мікробіологічних препаратів - діазобактерину та альбобактерину, сорти тритикале озимого. Предмет досліджень - взаємодія азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих мікроорганізмів і тритикале озимого у системі: мікроорганізми-рослина.

Мета кваліфікаційної роботи - забезпечити формування високопродуктивної злаково-мікробної системи "Triticosecale Wittmack ex. A. Camus- Azospіrіllum brasilense+Achromobacter album 1122" шляхом застосування високоактивних азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих мікроорганізмів мікробіологічних препаратів - діазобактерину та альбобактерину на посівах тритикале озимого за умов центральної частини Лісостепу.

Ключові слова: азот- та фосфатмобілізація, злаково-мікробна система, тритикале озиме, екологічні фактори, біологічні препарати, продуктивність.