Агро-кліматичні райони промислового виноградарства

курсовая работа

3.1 Площі та характеристика сортів винограду

Сортимент винограду є головним чинником, що органічно повязаний з умовами територій і потребує надзвичайної уваги при інтеграції у світовий ринок. Кожен сорт характеризується певними властивостями і вимогами до клімату, ґрунту, заходів агротехніки і якщо за своїми біологічними особливостями він не відповідає умовам місцевості, в якій вирощується, виноградник може бути не рентабельним.

Станом на 1.09.08 р. технічні сорти винограду займають майже 73 тис. га, що становить 84,4 % всіх насаджень (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Питома вага площ виноградників за сортами

Регіон

Площа всього, га

в тому числі за сортами:

технічні

столові

всього, га

% до заг. площі техн. сорт.

% до площі регіону

% до заг. площі вин. нас. України

всього, га

% до заг. площі стол. сорт.

% до площі регіону

% до заг. площі вин. нас. України

АР Крим

31001,3

24602,3

34,5

79,4

29,1

6399,0

48,5

20,6

7,6

область

Закарпатська

2321,5

2187,2

3,1

94,2

2,6

134,3

1,0

5,8

0,2

Запорізька

297,3

277,8

0,4

93,4

0,3

19,4

0,1

6,5

0,02

Миколаївська

5967,2

5624,1

7,9

94,3

6,6

343,1

2,6

5,7

0,4

Одеська

38949

35130,3

47,0

86,2

39,7

3818,7

40,7

13,8

6,4

Херсонська

6072,9

5144,9

7,2

84,7

6,1

928

7,0

15,3

1,1

Всього по Україні

84609,2

72966,6

100,0

-

84,4

11642,5

100,0

-

15,6

З них найбільша частка зосереджена в Одеській області та АР Крим. У регіонах найбільшу частку технічних сортів мають виноградники Миколаївської, Закарпатської і Запорізької областей, а найменшу - АР Крим. Частка столового винограду становить лише 15,6 % від їхньої загальної площі насаджень винограду. З них в АР Крим зосереджено 48,5 % і в Одеській області - 40,7 [11, с. 39].

За останні майже тридцять років значно змінився розподіл площ виноградних насаджень за сортами. Так площа технічних сортів зменшилася на 125,6 тис. га, а столових - 10,8 тис. га (рис.3.1). Питома вага технічних сортів у загальній площі насаджень зменшилася на 4 відсотки, а столових, відповідно, збільшилася. Серед регіонів збільшення частки площ технічних сортів відбулося лише в Закарпатській і Миколаївській областях.

а)

б)

Рис. 3.1 Динаміка площ сортів винограду

а) - технічні сорти; б) столові сорти; - 1979 р.; - 2008 р. [1].

Сортовий склад виноградників України значно урізноманітнився. Нині він представлений 176 сортами (станом на 1.09.08 р.), з яких 101 технічних і 75 столових [Додаток Ж]. За показниками Виноградного кадастру 1980 року загальна кількість сортів становила 134, з них 89 технічних і 45 столових. Таким чином, крім того, що сортовий склад винограду зріс у 1,5 рази, в ньому значно збільшилася частка столових сортів - з 33,6 до 42,6 % від загальної кількості найменувань. Але велика чисельність сортів ще не є запорукою успішного розвитку галузі.

Продуктивність та довговічність виноградної рослини, якість врожаю залежать від науково обґрунтованого розміщення виноградника. Згідно Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2008 р, із 176 сортів винограду, які нині вирощують, лише 86 районованих, з них 61 технічних і 25 столових [Додаток Ж]. Загальна площа районованих сортів становить 65,7 тис. га або 77,7 % від площі виноградників. З них 87,8 % займають технічні сорти, а 12,2 % - столові. У загальній площі технічних сортів частка районованих становить 79,4 % (57,7 тис га), столових - 68,7 % (8,0 тис. га) [1].

Серед технічних сортів, які вирощуються в Україні, найбільшу площу займають: Ркацителі - 11,5 тис.га (15,9 %), Аліготе - 9,6 тис. га (13,2 %), Каберне Совіньйон - 8,5 тис. га (11,6 %), Шардоне - майже 3 тис. га (4,1 %), Мерло - 2,8 тис. га (3,9 %), Совіньйон зелений - 2,7 тис. га (3,7 %), Рислінг - 2,7 тис. га (3,7 %), Одеський чорний - 2,4 тис. га (3,3 %), Сапераві - 1,5 тис. га (2,1 %) і Сухолиманський білий - 1,5 тис. га. (2,0 %). Кількість технічних сортів, які займають площу більше 1 тис. га - 13 найменувань, від 500 до 1000 га - 9, від 100 до 500 - 11. Всі інші 68 сортів займають площу меншу, ніж 100 га. Крім того, 6,7 тис. га (9,3 %) займають гібридні сорти та 3,8 тис. га (5,2 %) - не визначені та сортосуміші. Одеський сувенір - 4,4. Площа виноградників районованих технічних сортів (30 найменувань) становить 26,8 тис. га, а столових (19 найменувань) - 2,9 [1].

Сорти винограду відрізняються між собою за багатьма показниками, які визначають зону вирощування, зокрема, тривалість періоду дозрівання, потребу в активних температурах, зимостійкість, морозостійкість та ін.. Сортовий склад винограду повинен бути сформований таким чином, щоб забезпечити конвеєрне постачання свіжого винограду населенню та технічні сорти, які будуть мати попит у виноробстві [16, с. 84].

Станом на 1.09.08 було встановлено, що за строками дозрівання серед технічних сортів найбільшу площу займають пізньостиглі сорти - 27687,5 га (38,1 %), які включають 28 найменувань (табл. 3.2). В основному вони зосереджені в АР Крим - 44,7 % та Одеській області - 35,1 %, що зумовлено теплозабезпеченістю регіонів. Майже у два рази меншу площу займає група середньостиглих сортів - 14730,8 га (20,2 %), яка включає 21 найменування, з них 59,6 % зосереджено в Одеській області, 25,3 - АР Крим, 8,0 - Херсонській, 6,1 - Миколаївській і 2,0 - Закарпатській областях. Група ранньостиглих сортів займає площу 14275,9 га (19,6 %), середньопізніх - 2661,7 (3,7 %), ранньосередніх - 2456,9 (3,4 %), дуже ранніх - 177,2 (0,2 %) і середньоранніх - 140,2 га (0,2 %) [1].

Таблиця 3.2

Площі виноградних насаджень за строками дозрівання [1]

Група стиглості

Україна, га

в тому числі по регіонам, га

АР Крим

Закарпатська обл.

Запорізька обл.

Миколаївська обл.

Одеська обл.

Херсонська обл.

технічні сорти

Дуже пізній

37,4

24,3

0,0

0,0

0,0

1,1

12,0

Дуже ранній

177,2

0,0

0,0

0,0

166,0

1,2

10,0

Пізньостиглий

27687,5

12388,1

1661,3

5,0

1905,4

9712,7

2015,0

Ранньостиглий

14275,9

3553,7

73,5

7,5

1730,5

8169,7

741,0

Ранньосередній

2456,9

921,8

255,3

2,4

235,1

827,8

214,5

Середньопізній

2661,7

1215,1

19,2

0,0

659,0

241,5

526,9

Середньоранній

140,2

2,2

8,0

0,0

22,9

107,1

0

Середньостиглий

14730,8

3726,2

133,0

4,5

905,2

8779,1

1182,8

Не визначена

(сортосуміші, гібриди, колекційні)

10542,6

2770,9

38,9

0,0

0,0

7290,1

442,7

столові сорти

Дуже пізній

1565,2

1484,1

0,0

0,0

0,0

69,3

11,8

Дуже ранній

3179,6

1388,1

88,9

215,0

78,2

1245,8

163,6

Пізньостиглий

3199,5

1585,8

2,9

0,0

183,6

1222,2

205

Ранньостиглий

878,8

255,7

19,5

62,8

76,8

444,7

19,3

Ранньосередній

24,2

0,0

0,0

0,0

4,5

16,2

3,5

Середньопізній

1588,1

1073,2

4,0

0,0

0,0

416,5

94,4

Середньоранній

36,2

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

18,2

Середньостиглий

198,6

81,5

0,8

0,0

0,0

66,8

49,5

Не визначена

(сортосуміші, гібриди, колекційні)

1228,7

530,6

16,2

0,0

0,0

319,2

362,7

Що ж до здатності виноградних насаджень благополучно зимувати, то 53 найменувань сортів характеризуються високою зимостійкістю і займають 37,6 тис. га. З них технічних - 36 сортів (32,4 тис. га), столових - 17. Група сортів із зимостійкістю вище середньої нараховує 91 найменування (33,1 тис. га), решта характеризується середньою та низькою зимостійкістю.

Сортова структура виноградних насаджень у господарствах України потребує впорядкування, оптимізації розміщення і спеціалізації, як у конкретних підприємствах, так і в природно-виноградарських районах.

У даний час фактично втрачений контроль над наявністю і станом насаджень з боку асоціацій, виробничих обєднань, фахівців сільського господарства, фахівців в області виноробства. У державних господарствах і фермерських підприємствах часто без узгодження з переробними підприємствами і виробниками виноробної продукції проводять розкорчовування насаджень, у тому числі високоцінних сортів винограду, що використовуються для виготовлення високоякісних вин і інших продуктів його переробки.

Делись добром ;)