logo
Агротехнічна характеристика ґрунтів господарство "Промінь" Чорнухинський район Полтавська область та підвищення їх родючості

Вступ

Ґрунтознавство вивчає ґрунти, їх утворення (генезис), еволюцію, будову, склад, властивості, закономірності поширення, шляхи раціонального використання у різних галузях народного господарства, передусім у звязку з формуванням родючості та її підвищенням у різних природно-антропогенних ландшафтах. Ґрунтознавство сформувалося на перехресті біологічних, геономічних, сільськогосподарських, екосоціальних та інших наук у другій половині ХІХ ст. та на початку ХХ ст. завдяки працям В.В. Докучаєва, П.А. Костиче-ва, М.М. Сибірцева, К.Д. Глінки та інших учених.

Мета й завдання курсу «Ґрунтознавство» визначаються його важливістю як однієї з центральних природничих та агрономічних дисциплін, яка вивчає ґрунт різнопланово:

? генетично -- походження самостійного природно-історичного тіла, компоненту і дзеркала ландшафту; екологічно -- «геодерма» (від лат. geoderma -- шкіра) планети, надзвичайно впливова підсистема біосфери, довкілля для біоти;

? агрономічно -- середовище для культурних рослин, вирощуваних з метою отримання стабільно високих, доброякісних та екологічно чистих урожаїв;

? економічно -- головний і незамінний засіб сільськогосподарського виробництва (ґрунт є складовою частиною поняття «земля»).

Ґрунтознавство нині вивчається в умовах актуалізації продовольчої, екологічної, демографічної та аграрної проблем, конкретизованих через окультурювання ґрунтів, підвищення їх родючості, охорону від деградації та забруднення, раціональне використання, збільшення врожайності сільськогосподарських культур гарантованої якості з одночасним зміцненням притаманного біосфері ґрунтовоценотичного біорозмаїття. Водночас постали завдання прогнозування змін земельних ресурсів, ґрунтово-екологічного моніторингу, агрохімічного окультурювання ґрунтів добривами, здатними подвоїтипотроїти врожаї вирощуваних культур при скороченні посівних площ без зменшення валових зборів врожаю.

Завдання курсової роботи полягає у більш глибокому вивченню часткового грунтознавста та закріплення знань загального грунтознавства.

Мета курсової роботи заключається в тому, щоб навчитися описувати агрогенетичну характеристику ґрунтів конкретної території, їх родючість та шляхи раціонального використання.

грунт географічний болотний

Глава 1. Фізико-географічні умови території господарства «Промінь»

Господарство знаходиться на території кізяївської сільської ради, до якої входять 5 населених пунктів із кількістю населення 2392 чоловіки. Підприємство межує з районним центром смт Чорнухи і розташоване за 180 км від обласного центру м. Полтава. Через його територію проходить автомобільна дорога Київ - Суми, яка сполучає з найближчими районними центрами м. Пирятин і м. Лохвиця.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь» знаходиться в 40 км від пункту заготівлі зерна (Пирятинський КХП), в 45 км від бурячного пункту (Лохвицький цукрозавод), в 2 км від молокоприймального пункту.