Агротехнічна характеристика ґрунтів господарство "Промінь" Чорнухинський район Полтавська область та підвищення їх родючості

курсовая работа

Вступ

Ґрунтознавство вивчає ґрунти, їх утворення (генезис), еволюцію, будову, склад, властивості, закономірності поширення, шляхи раціонального використання у різних галузях народного господарства, передусім у звязку з формуванням родючості та її підвищенням у різних природно-антропогенних ландшафтах. Ґрунтознавство сформувалося на перехресті біологічних, геономічних, сільськогосподарських, екосоціальних та інших наук у другій половині ХІХ ст. та на початку ХХ ст. завдяки працям В.В. Докучаєва, П.А. Костиче-ва, М.М. Сибірцева, К.Д. Глінки та інших учених.

Мета й завдання курсу «Ґрунтознавство» визначаються його важливістю як однієї з центральних природничих та агрономічних дисциплін, яка вивчає ґрунт різнопланово:

? генетично -- походження самостійного природно-історичного тіла, компоненту і дзеркала ландшафту; екологічно -- «геодерма» (від лат. geoderma -- шкіра) планети, надзвичайно впливова підсистема біосфери, довкілля для біоти;

? агрономічно -- середовище для культурних рослин, вирощуваних з метою отримання стабільно високих, доброякісних та екологічно чистих урожаїв;

? економічно -- головний і незамінний засіб сільськогосподарського виробництва (ґрунт є складовою частиною поняття «земля»).

Ґрунтознавство нині вивчається в умовах актуалізації продовольчої, екологічної, демографічної та аграрної проблем, конкретизованих через окультурювання ґрунтів, підвищення їх родючості, охорону від деградації та забруднення, раціональне використання, збільшення врожайності сільськогосподарських культур гарантованої якості з одночасним зміцненням притаманного біосфері ґрунтовоценотичного біорозмаїття. Водночас постали завдання прогнозування змін земельних ресурсів, ґрунтово-екологічного моніторингу, агрохімічного окультурювання ґрунтів добривами, здатними подвоїтипотроїти врожаї вирощуваних культур при скороченні посівних площ без зменшення валових зборів врожаю.

Завдання курсової роботи полягає у більш глибокому вивченню часткового грунтознавста та закріплення знань загального грунтознавства.

Мета курсової роботи заключається в тому, щоб навчитися описувати агрогенетичну характеристику ґрунтів конкретної території, їх родючість та шляхи раціонального використання.

грунт географічний болотний

Глава 1. Фізико-географічні умови території господарства «Промінь»

Господарство знаходиться на території кізяївської сільської ради, до якої входять 5 населених пунктів із кількістю населення 2392 чоловіки. Підприємство межує з районним центром смт Чорнухи і розташоване за 180 км від обласного центру м. Полтава. Через його територію проходить автомобільна дорога Київ - Суми, яка сполучає з найближчими районними центрами м. Пирятин і м. Лохвиця.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь» знаходиться в 40 км від пункту заготівлі зерна (Пирятинський КХП), в 45 км від бурячного пункту (Лохвицький цукрозавод), в 2 км від молокоприймального пункту.

Делись добром ;)