Агровиробнича характеристика чорнозему південного

реферат

5. Фізичні і хімічні властивості чорноземів південних

Фізико-хімічні властивості чорноземів південних значною мірою відрізняються від властивостей чорноземів звичайних, відношення увібраних кальцію і магнію знижується до 3-4 : 1. З увібраним натрієм вони набувають солонцюватих властивостей. Пептизованих гумінових речовин у них менше, ніж у чорноземах звичайних відповідного складу. Менше також у чорноземах південних і інших агрегатів (0,01 мм), що зменшує здатність цих ґрунтів набувати агрономічно цінної структури.

Структура чорноземів південних зовні мало відрізняється від структури чорноземів звичайних, але міцність агрегатів дещо знижена через менший вміст гумусу і наявність увібраного натрію. Із зміною механічного складу від глинистих до легкосуглинкових зменшується і міцність агрегатів, відповідно змінюються водно-фізичні властивості (табл. 3.4.).

Реакція чорноземів південних нейтральна або слабкокисла, рН водної витяжки 6,5--7,5. Сума обмінних увібраних основ коливається від 5--15 до 17--50 мг-екв на 100 г ґрунту. [8]

Залежно від вмісту гумусу запаси загального азоту становлять 0,17--0,28 %. У чорноземах південних достатні запаси валового фосфору -- 0,12--0,15%, багато калію. Кількість обмінного увібраного натрію становить 0,1--1 мг-екв на 100 г ґрунту.

Потенціальна родючість чорноземів південних така сама, як і звичайних, але використання різко обмежується недостатнім зволоженням. Тому вони є цінним меліоративним фондом для розвитку іригації.

У ході аналізу матеріалі в таблиці та бібліографічних джерел стає зрозумілим, що водно-фізичні властивості задовільні, структура в них майже така, як і у чорноземів звичайних, але водотривких агрегатів уже значно менше, до 25-30 % в орному шарі.

"right">Таблиця 4

Фізико-хімічні властивості чорноземів південних

Показники

Глибина взятої проби

Глинисті перехідні до звичайних

Глинисті

Пилувато - важкосуглинкові

Піщанисто - суглинкові

рН сольової витяжки

0--20

6,0

6,3

6,1

0,30

25--45

6,2

6,5

6,3

0,45

Гідролітична кислотність мг-екв на 100 г грунту,

0--20

2,77

2,30

1,52

1,65

25--45

1,58

1,20

1,13

1 20

Сума ввібраних основ,

мг-

екв на 100 г грунту

0--20

33,4

33,0

26,8

26,0

25--45

35,0

32,4

29,0

31,0

Ступінь насичення основа-

0--20

92,5

93,4

94,0

95,0

25--45

95,7

96,3

96,0

97,0

Вміст увібраних основ, ми, %

екв на 100 г грунту

Са2+

0--20

27,4

23,9

22,8

19,50

25--45

28,9

28,9

22,06

22,00

Mg2+

0--20

7,7

7,9

6,3

5,08

25--45

5,3

7,2

6,9

4,91

Na+

0--20

--

0,30

--

0,38

25--45

--

0,21

--

0,56

Це повязано з меншим вмістом гумусу, а також появою в ґрунтово-вбирному комплексі обмінного натрію. Нижча в них і забезпеченість азотом та фосфором, але дуже висока - калієм. їх бонітет дорівнює 50-58 балам.

Делись добром ;)