Агровиробнича характеристика чорнозему південного

реферат

4. Механічний і агрегатний склад ґрунту

Механічний склад ґрунтів -- це перш за все механічний склад ґрунтоутворювальної породи, на якій формуються ґрунти. У звязку з тим, що чорноземи південні сформувались на лесах, механічний склад їх важко суглинистий та легко глинистий. На лесах він не змінюється на глибину верхнього ярусу лесу. Найбільша кількість водостійких агрегатів розміром 0,25-10 мм спостерігається в орному і підорному шарах ґрунту. В більшості випадків вона коливається в межах від 70,1 до 87,5%.[5]

Механічний склад ґрунту стає важчим в напрямку з півночі на південь, а легшим - поблизу річкових долин, наприклад на терасах річок таких, як Дніпро, Буг, Дністер, Сіверський Донець.

"right">Таблиця 2

Залежність властивостей чорноземів південних від механічного складу

Показник

Середньосуглинкові

Важкосуглинкові

Щільність складення, г/см3

верхній горизонт

нижній горизонт

Вологість вянення, %

Найменша вологоємкість, %

1,10--1,25

1,30--1,40

10,0--12,5

28--21

1,12--1.30

1,40--1,50

12,0--16,5

30--21

Запаси продуктивної вологи

у метровому шарі

у півтораметровому шарі

Вміст гумусу, %

160--170

220--230

2,0--3,0

130--150

180--210

2,5--5,0

Для того, щоб дослідити конкретні властивості чорноземів південним пропонуємо зведену таблицю 3

"right">Таблиця 3.

Характеристика чорнозему південного легкоглинистого на лесі

Показник

Генетичний горизонт

Н0 -48

Нрк 48-78

Pk 78-108

Глибина, см.

см

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-

70

70-80

80-90

90-100

100-120

Мех. склад, % від маси

0,01 мм

60

59

62

57

60

61

-

0,001 мм

40

42

39

37

38

39

-

З глибини 2,5-3,0 м починається сольовий пояс - друзи гіпсу і легкорозчинних солей. На схилах сольовий пояс залягає на глибині 2,0-2,5 м. Помітна диференціація профілю: ущільненість перехідного горизонту і збільшення в ньому мулуватої фракції. Гранулометричний склад переважно важкосуглинковий і легкоглинистий, але по лесових терасах зустрічаються середньосуглинковий, легкосуглинковий і, навіть, супіщаний. Важкосуглинкові і глинисті ґрунти містять 3,0-4,5% гумусу, тобто, вони є малогумусними. Запаси гумусу в шарі 0-100 см становлять 240-260 т/га. Реакція ґрунтового розчину нейтральна або близька до неї .

Делись добром ;)