logo
Аграрна політика Білорусі

Вступ

Головні принципи державної політики нашої країни визначені Президентом Республіки Білорусь А.Г. Лукашенко. Сильна, ефективна державна влада, політична стабільність у нашій країні - найважливіші умови державного курсу на еволюційне та поступальний розвиток національної економіки.

Послідовний курс держави на реформування економіки не дозволив скластися в Білорусі олігархічним структурам, не привів до масового безробіття і зубожіння людей. Білорусь першою з країн СНД відновила рівень промислового виробництва 1990 року і випереджає країни СНД за рейтингом індексу розвитку людського потенціалу.

Білорусь є не тільки розвиненою індустріальною країною, але має і значну аграрну складову. Коріння народу - матеріальні та духовні знаходяться в селі. В усі роки, в тому числі економічно складні, держава допомагала селі і продовжує підтримувати сільського виробника.

Це стосується і кадрового потенціалу. Принцип наступності дозволив не тільки зберегти освітню систему для кадрів агропромислового комплексу, успадковану після розвалу СРСР, а й вибудувати на її основі нову, відповідальну високим сучасним стандартам. Планомірність державного курсу полягає і в всілякої підтримки талановитої учнівської молоді, студентів, в тому числі аграрних вузів. Створений не має аналогів на території СНД Спеціальний Фонд Президента Республіки Білорусь щодо соціальної підтримки обдарованих учнів та студентів.

Один з елементів державної аграрної політики - створення умов для жителів сільської місцевості, які гостріше за інших відчувають: нерозвиненість соціальної інфраструктури, транспортних послуг, побутового обслуговування. Здійснюється робота з введення державних соціальних стандартів по всій країні з обовязковим урахуванням регіональних особливостей, щоб рівень соціального захисту, постачання громадян продовольством, теплом, комунікаціями, транспортом, побутовими послугами, робота установ освіти, охорони здоровя, культури та інші гарантії поліпшувалися.

Особливу увагу держава приділяє питанням розвитку малих міст. У них передбачаються прискорений розвиток будівництва житла та сфери послуг, створення нових робочих місць. Регіональна економічна політика передбачає забезпечення зростання добробуту населення незалежно від місця його проживання, підвищення рівня комплексного розвитку продуктивних сил і конкурентоспроможності економіки регіонів. При загальному зростанні рівня добробуту населення найважливішим завданням стає випереджаюче збільшення доходів населення і поліпшення умов проживання мешканців тих регіонів, де ці показники нижчі, ніж у середньому по країні.

Буде проводитися цілеспрямована політика стимулювання розміщення нових підприємств, філій і цехів діючих виробництв, а також розширення сфери підприємництва, повязаного з обслуговуванням населення, сільським господарством, переробкою сільськогосподарської продукції та випуском продукції з місцевої сировини.

Завдання зміцнення економіки Білорусі як фундаменту добробуту народу висунула в число найважливіших пріоритетів зовнішньої політики економічну дипломатію, нарощування експортного потенціалу країни. Важливим напрямком зовнішньоекономічної діяльності стало залучення до Білорусі іноземних інвестицій. Збільшений обсяг міжнародних звязків, завдання інтеграції білоруської економіки в систему сучасних світо господарських звязків та ефективного використання наявного вітчизняного науково-технічного потенціалу, настійно вимагають відновлення основних виробничих фондів, впровадження новітніх технологій.

Провідною установкою білоруської державності та її ідеологічної платформи є оптимальне поєднання централізованих гарантій та індивідуального трудового вкладу в процвітання держави. Тільки ефективну працю може бути джерелом економічного та соціального успіху особистості і держави.

Метою цієї роботи є вивчення аспектів державної аграрної політики, аналіз отриманих показників у результаті її впровадження на прикладі роботи організацій, господарств і підприємств Стародорожського району.

Ми розглянемо так само перспективи розвитку аграрної галузі з урахуванням глобальних змін у сучасній світовій економіці, позначимо не тільки позитивний досвід, а й основні проблеми аграріїв.

Основне завдання такого аналізу - намітити і виробити шляхи, які допоможуть підвищити ефективність та обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, знайти оптимальні управлінські та кадрові рішення для виконання цих завдань.

політика держава агропромисловий комплекс