logo
Агропромислова інтеграція і агропромисловий комплекс

Список використаної літератури

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. -- 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 624 с.

2. Основи аграрної економіки: Підручник / В. ГІ. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О. А. Ковтун та ін. -- К.: Вища освіта, 2003. -- 399 с: іл.