Аналіз створення та перспективи розвитку земельних банків

курсовая работа

Вступ

На сьогодні понад сто банків України кредитують підприємства агропромислового комплексу, переважно на короткострокову перспективу на різних умовах та під різні відсотки.

Вартість кредитів сьогодні залишається доволі високою. Так, процентні ставки, під які залучалися кредити у 2013 році, в середньому в Україні, склали 22-24 % річних.

З метою створення сприятливих умов для сільгосптоваровиробників при залученні кредитів, було відкрито вітчизняний ринок банківських послуг для іноземних банків, які повинні були б надавати, в тому числі аграріям, дешеві кредити. Проте вартість кредитів іноземних банків виявилась всього на 2 процентних пункти нижчою, ніж вітчизняних.

З метою зменшення навантаження сільгосптоваровиробників при сплаті відсотків за користування кредитами, щорічно у державному бюджеті передбачаються видатки для здешевлення відсоткової ставки за залученими кредитами. За період дії програми, починаючи з 2000 року, вона зарекомендувала себе досить ефективною та діє як мультиплікатор для споріднених галузей економіки.

На 1 бюджетну гривню щорічно залучається, в середньому, від 15 до 20 грн. інвестиційних коштів.

Щорічна потреба в компенсаційних коштах для здешевлення кредитів, залучених у поточному році, та перехідних кредитів, залучених у минулі роки складає 1,5 млрд. гривень.

Проте, виділення бюджетних коштів для здешевлення кредитів є недостатнім та не дозволяє задовольнити потребу аграріїв в компенсаційних коштах в повному обсязі.

В середньому, потреба задовольняється лише на 30 %.

Враховуючи досвід країн світу щодо пошуку можливих шляхів зниження процентних ставок для аграріїв, Урядом було прийнято рішення створити Державний земельний банк.

Державний земельний банк був створений у 2012 році постановою уряду і мав виконувати дві основні функції:

- фінансової установи для надання кредитів вітчизняним сільгосптоваровиробникам;

- спеціалізованої установи при іпотечному кредитуванні під заставу землі (Нідерланди, Словенія, Литва, Данія, Угорщина, Польща, Франція).

Функціонування Банку, як фінансової установи, дозволило аграріям залучати кредити за процентними ставками, які дорівнюються обліковій ставці Національного банку України плюс 2,5-4,5%.

Таким чином, загальний відсоток, під які кредитуються підприємства АПК складатиме 10-12 % річних.

Одним із інструментів, який дозволяє створити сприятливі умови для довгострокового кредитування виробників галузі є програма здешевлення кредитів, яка діє починаючи з 2000 року.

Відповідно до Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 794 передбачається можливість надання компенсації відсоткової ставки за кредитами в розмірі: у національній валюті - 15 % (подвійна облікова ставка НБУ) в іноземній валюті - 7 % річних.

Таким чином, при середньоринковій процентній ставці за користування кредитами в національній валюті 22-24% річних підприємства АПК сплачують 7-9% річних.

Середньо- та довгострокові кредити залучаються для придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, техніки та обладнання, племінної худоби, будівництва та реконструкції виробничих приміщень.

Делись добром ;)