Діяльність господарства ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція"

отчет по практике

2.10 Меліорація земель та охорона ґрунтів

В Україні особливо великої шкоди завдає вітрова і водна ерозії. Так на даний час вже еродована близько 15млн.га. причини ерозії різні. Серед основних можна назвати порушення агротехніки та технології вирощування культур і невідповідність їх ґрунтово-кліматичним умовам, неврахування особливостей рельєфу та зволоження, тощо. Вся територія господарства має переважно рівнинний характер з незначним мікрорельєфом. Практично немає схилів понад 3*. Всі поля обсаджені лісовими захисними смугами, що здійснюють значний вплив на водорозділ та мікроклімат на полях сівозміни. Всі ці та деякі інші фактори зумовлюють те, що в господарстві практично не спостерігається значна вітрова та водна ерозії. Мають місце лише не значні прояви зливової ерозії та ерозії від талих вод, що мають площинний характер, а також незначна вітрова ерозія

На даний час в господарстві немає значної необхідності в докорінному поліпшенні земель шляхом меліорації. На території відсутні заболочені та перезволожені землі. Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної, тому немає потреби проводити вапнування чи гіпсування ґрунтів на полях сівозмін господарства.

Проте потрібно слідкувати за нормами внесення добрив (фізіологічно-кислих чи фізіологічно лужних), оскільки при неправильному їх підборі або при перевищенні їх норм може відбутися зміна реакції ґрунтового розчину.

В окремі роки спостерігається нестача вологи, в середньому 1 з 5-6 років. Тому було б добре, якби в господарстві були зрошувальні системи. Але у звязку із економічною скрутою та дороговизною подібних систем питання про їх придбання на даний час не є актуальним.

Делись добром ;)