Виробництво екологічно чистої продукції

курсовая работа

1.4 Ефективність і перспективи біологічного землеробства

Продукція традиційного інтенсивного землеробства переважає на ринку, і деяку конкуренцію їй починає складати лише "екологічно чиста" продукція. Це пояснюється жорсткими вимогами "органічного" землеробства, яке не допускає застосування хімічних засобів, що тягне за собою значне зниження врожаїв, підвищення затрат праці, необхідність застосування плодозміни, невпевненість у можливості надійного захисту урожаю від бурянів, шкідників і хвороб, невпевненість виробників у стабільності вищих ринкових цін на чисту продукцію. Досвід закордонних країн переконливо засвідчує, що при переході на біологічне землеробство не вдається досягати високих урожаїв. У виконаних за дорученням FAO дослідженнях щодо можливих наслідків переходу на альтернативне землеробство зроблено висновок, що урожаї зернових культур скоротяться на 10 - 20 %, картоплі та цукрових буряків -- на 35 %. Згідно з узагальненими даними по ФРН, зниження урожаїв становитиме, %: пшениці -- 20 - 30, жита -- 30, вівса -- 20, ячменю -- 30, картоплі -- 55. За результатами досліджень, проведених в Австралії, Німеччині та Швейцарії, урожайність зернових культур на малопродуктивних ґрунтах в "органічному" землеробстві може знизитись на 40 %. У США урожайність пшениці зменшиться на 40 - 44 %, зернофуражних культур -- на 41 - 48, сої -- на 30 - 49 %. [6]

Табл. 1Урожайність сільськогосподарських культур, вирощення в умовах альтернативного землеробства

Культура, регіон

Кількість опрацьованих джерел

Урожайність за біологічного землеробства, %урожайності за інтенсивного

Верхня і нижня межа

Середній показник

Озима пшениця, Європа

22

50-95

56-76

Озима пшениця, США

3

57-95

-

Озиме жито, Європа

11

61-93

66-75

Озимий ячмінь, Європа

8

46-93

46-80

Ярий ячмінь, Європа

2

43-76

-

Овес, Європа

10

40-93

44-85

Кукурудза, США

8

54-99

75-93

Кукурудза, Італія

1

-

41

Цукрові буряки, Європа

2

49-72

-

Злакові і багаторічні трави, Європа

1

-

58

Картопля, Європа

16

32-99

45-68

За реакцією на альтернативні методи вирощування сільськогосподарські культури умовно можна поділити на групи:

1. Дуже чутливі, урожайність істотно знижується-пшениця, ячмінь, картопля, цукрові буряки, злакові, зелені овочі та інші.

2. Помірно чутливі, урожайність знижується менше -- овес і, умовно, кукурудза.

3. Майже не чутливі, урожайність практично не знижується -- соя, кормові боби, багаторічні бобові трави.

Відмінність в урожайності на багатих і родючих ґрунтах менша. Вважають, що зниження урожайності з переходом на біологічне землеробство повязане з тим, що за менш сприятливих ґрунтових і погодних умов вилучення будь-якого чинника інтенсифікації позначається на урожаї істотніше, ніж за оптимальних умов. Крім того, сучасні сорти польових культур високовимогливі до удобрення (на бідних ґрунтах рослини страждають від нестачі азоту і фосфору) і до використання пестицидів.

У сучасних умовах біологізація землеробства, технологій і технологічних процесів є чи не єдиним заходом, здатним стримати подальше зниження родючості ґрунтів, стабілізувати виробничі системи, залежність відтехногенних чинників і підвищити конкурентоспроможність виробництва.

Делись добром ;)