Використання техніки при вирощуванні цукрового буряку з розробкою операційної карти щілювача ґрунту

дипломная работа

1.5.4 Захист від хвороб і шкідників

Всі попередні агрозаходи повинні бути орієнтовані на покращення фіто санітарного стану і одержання дружних сходів здорових рослин. До них відносяться:

– правильний вибір поля, типу ґрунту;

– дотримання чергування культур у сівозміні4

– внесення органічних добрив, застосування сидератів, дотримання позитивного балансу органічних речовин в ґрунті;

– збалансоване і своєчасне внесення добрив;

– поліпшення або напівпаровий обробіток ґрунту;

– високоякісний передпосівний обробіток ґрунту;

– ранні строки сівби;

– одержання рівномірних сходів і своєчасне формування густоти посівів;

– підбір стійких гібридів;

– протруювання насіння. [див 1 ст. 457].

Делись добром ;)