Характеристика морфогенетичних особливостей і агрономічного потенціалу ґрунту ТОВ "АФ Промінь"

курсовая работа

2.3 Гранулометричний склад ґрунтів

Гранулометричний склад ґрунту впливає на його водні, фізичні, фізико-механічні властивості. Це пояснюється неоднаковим мінералогічним і хімічним складом окремих фракцій механічних елементів [табл. 2.2].

Табл.2.2. Гранулометричний склад темно-каштанових важко суглинкових ґрунтів.

Генетичний горизонт

Шар ґрунту, см

Вміст фракцій, %

<0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

Но

0-10

0,72

18,97

18,61

7,19

12,73

41,78

Не

20-30

0,50

17,30

18,40

8,18

9,30

46,30

Нрі

40-50

0,21

10,99

19,07

6,51

19,54

43,68

Phik

80-90

0,15

10,57

18,24

7,09

10,10

53,85

Pk

140-150

0,90

18,42

20,14

7,04

10,20

53,80

Фракція каміння (>3мм) представлена переважно уламками гірських порід. Каменястість - явище незадовільне, оскільки наявність у грунті значної кількості включень літогенного походження призводить до збільшення енергетичних затрат ґрунтової біоти на їх огинання при рості чи русі, а також до ускладнення його обробітку та прискорення зносу сільськогосподарських знарядь. [2]

Гравій (3-1 мм) - складається з уламків первинних мінералів. Високий уміст гравію в ґрунтах не впливає на обробіток, але створює несприятливі властивості, такі як низька вологоємність, провальна водопроникність і відсутність водопідйомної здатності.

Піщана фракція (1-0,05) - складається з уламків первинних мінералів, перш за все кварцу та польових шпатів. Ця фракція володіє високою водопроникністю, не набухає, не пластична, а також володіє деякою вологоємністю та капілярністю. На ґрунтах із великим умістом цієї фракції та при інших сприятливих умовах добре розвивається фітоценоз з підвищеною вимогливістю до повітряного та теплового режиму.

Крупнопилувата фракція (0,05-0,01) мало чим відрізняється від піску, тому її властивості дуже схожі.

Середньопилувата фракція (0,01-0,005) збагачена слюдами, що значно підвищує пластичність і звязність. Середній пил дисперсніший, ліпше утримує вологу, але володіє слабкою водопроникністю, нездатний до коагуляції та не бере участі у структуроутворенні і фізико-хімічних ґрунтових процесах. Як наслідок, ґрунти, збагачені цими фракціями, будуть володіти відповідними властивостями.

Пил дрібний (0,005-0,001) - досить високодисперсна фракція, що складається з первинних і вторинних мінералів. Здатна до коагуляції, бере участь у структуроутворенні, володіє поглинальною здатністю, містить значну кількість гумусових речовин. Велика кількість неагрегованого дрібного пилу в ґрунтах спричиняє такі негативні властивості, як низька водопроникність, значна кількість недоступної вологи, висока здатність до набухання й усадки, липкість, тріщинуватість, висока щільність складення.

Мул (<0,001) складається переважно з високодисперсних вторинних мінералів. З первинних подекуди зустрічаються кварц, ортоклаз, мусковіт. Мулиста фракція займає провідне місце у формуванні фізико-хімічних властивостей грунтів. Мул містить значну кількість гумусу та елементів живлення для рослин. Ця фракція відіграє провідну роль у структуроутворенні. Володіє високою ємністю поглинання та коагуляційною здатністю. Проте надвисокий уміст мулу в ґрунтах є причиною погіршення їх фізичних властивостей.

Колоїдна частина - найважливіша з точки зору формування обмінних властивостей та структури грунту. [5]

За гранулометричним складом ґрунти ТОВ «АФ Промінь» сприятливі для вирощування сільськогосподарських культур, так як вони легко обробляються і володіють непоганими фізико-механічними властивостями.

Делись добром ;)