Сільськогосподарська фітопатологія

курсовая работа

Висновки

Хвороби рослин, що розглядалися у даній курсовій роботі вивчені на достатньому рівні. Проти них розроблені дієві заходи захисту, які дають змогу отримати високі врожаї при найменших затратах.

Існують методи, які допомагають дослідити біологічні і морфологічні особливості збудників хвороб, їх екологію розвитку, що в майбутньому допомагає розробляти та вдосконалювати існуючі засоби захисту рослин . проте більшої уваги потрібно приділяти розробці біологічного захисту рослин від хвороб і рослин, тому що саме біологічний метод є безпечним для навколишнього середовища і здоровя людини. Також оптимальним способом є виведення стійких сортів рослин до певного збудника хвороб.

Таким чином ми зможемо досягнути ще кращого успіху у галузі сільського господарства.

фітопатологія хвороба культура гниль

Список використаної літератури

Довідник із захисту рослин / Л.І. Бублик, Г.І. Васечко, В.П. Васильєв та ін.; за ред. М.П. Лісового. - К.: Урожай, 1999. - 744 с.

Зінченко О.І. Рослинництво / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко; За ред. О. І. Зінченка. -- К.: Аграрна освіта, 2001. -- 591 с.

Марютін Ф.М. Фітопатологія / за редакцією проф. Ф.М. Марютіна. - Х.: Еспада, 2008. - 552с.

Пересыпкин В.Ф. Атлас болезней полевих культур. 2-е узд. / В.Ф. Пересыпкин - К.: Урожай, 1987. - 142 с.

Пересипкін В.Ф. Сільськогосподарська фітопатологія / В.Ф.Пересипкін - К.: Аграрна освіта, 2000. - 415 с.

Делись добром ;)