Сільськогосподарська фітопатологія

курсовая работа

Розділ 3. Біологічні та морфологічні особливості збудників хвороб

Таблиця 1

Систематичне положення гриба Erysiphe cichoracearum як збудника борошнистої роси кабачків

Клас

Порядок

Родина

Рід

Ascomycetes

Erysiphales

Erysiphaceae

Erysiphe

Таблиця 2

Систематичне положення гриба Fusarium solani Appl. et Wr як збудника сухої гнилі бульб картоплі

Клас

Порядок

Родина

Рід

Deuteromycetec

Hyphomycetales

Tuberculariaceae

Fusarium Link

Таблиця 3

Систематичне положення гриба Peronospora schleidenii Ung. як несправжньої борошнистої роси цибулі

Клас

Порядок

Родина

Рід

Oomycetes

Peronosporales

Peronosporaceae

Peronospora

Таблиця 4

Систематичне положення гриба Ophiobolus graminis як збудника офіобольозної гнилі пшениці

Клас

Порядок

Родина

Рід

Ascomycetes

Sphaeriales

Pleosporaceae

Ophiobulus

Таблиця 5

Систематичне положення гриба Typhula trifolii Rostr. як збудника тифульозу конюшини

Клас

Порядок

Родина

Рід

Basidiomycetes

Aphyllophorales

Clavariaceae

Typhula

Таблиця 6

Систематичне положення гриба Uromyces fabae dBy. як збудника іржі вики

Клас

Порядок

Родина

Рід

Basidiomycetes

Uredinales

Pucciniaceae

Uromyces

Рис. 3.1 Erysiphe cichoracearum: а - клейстотецій, б - сумка, в - конідієносець з конідіями

Рис. 3.2 Спороношення фузаріума (Fusarium):

1-формування конідій; 2 - макроконідія; 3 - хламидо спори;

4 - мікроконідії

Рис.3. 3 Ophiobolus graminis

Частина стебла з перетеціями; 2- грибниця у піхві листка;

3- сускасз сумко спорами; 4-сумкоспори

Рис.3.4 Typhula trifolii

1- розріз ураженого стебла; 2- склероції; 3 - пророслий склероцій

Рис. 3.5 Uromyces fabae

уражений листок із урединіями; 2- частина листка з урединіями; 3- урединіоспори; 4 - уражений листок із теліопустулами; 5 -пятно зі теліопустулою; 6 - теліоспори

Таблиця 7

Біологічні особливості грибних хвороб рослин - представників різних класів грибів

Назва хвороби

Збудник

Назва класу грибів

Вегетативне тіло гриба

Основні типи спороношень

Цикл розвитку патогену

зимівля патогену

чим і коли здійснюється первинне ураження

чим і коли

здійснюється вторинне ураження

де зимує

що зимує

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Борошниста роса кабачків

Erysiphe cichoracearum

Ascomycetes

грибниця

статеве і безстатеве

рослинні рештки

Міцелій,конідії, клейстотеції

клейстотеції, навесні

конідії, протягом вегетації рослини

Суха гниль бульб картоплі

Fusarium solani

Deuteromycetec

Багатоклітинний міцелій

нестатеве

Грунт, рослинні рештки, у бульбах

Конідії, грибниця

Грибницею

конідії, протягом вегетації рослини

Несправжня борошниста роса цибулі

Peronospora schleidenii

Oomycetes

Несептована грибниця

Нестатеве , статеве

Уражена цибулина

Грибниця

Грибницею навесні

Конідіями протягом вегетації

Офіобольозна коренева гниль ячменю

Ophiobolus graminis

Ascomycetes

грибниця

статеве, вегетативне

рослинні рештки

грибниця, хламідоспори,

псевдоперетеції

сумкоспори навесні

гибниця протягом вегетації

Тифульоз конюшини

Typhula trifolii

Basidiomycetes

Багатоклітинний міцелій

Статеве

Рослинні рештки, насіння,у рослині

Склероції

Склероції навесні

Базидіоспорами восени

Іржа вики

Uromyces fabae

Basidiomycetes

Багатоклітинний міцелій

Статеве

На рослинних рештках

Теліоспори

Базидіоспорами навесні

Спорами протягом вегетації

Рис. 3.6. Життєвий цикл Ophiobolus graminis

Рис. 3.7 Цикл розвитку гриба Erysiphe

Рис. 3.8 життєвий цикл Oomycetes

Рис. 3. 9 Схема розвитку іржастих грибів

Делись добром ;)