Сільськогосподарська фітопатологія

курсовая работа

Розділ 1. Поширення хвороби і шкідливість хвороб

Борошниста роса кабачків

У відкритому грунті хвороба частіше зустрічається у південних і центральних районах, а в закритому - скрізь і є однією з найшкідливіших хвороб. Шкідливість борошнистої роси проявляється в зменшенні асиміляційної поверхні листків, руйнуванні хлорофілу і передчасному їхньому всиханні. В уражених рослин пригнічується розвиток кореневої системи, відмічається ослаблення склеренхіми стебел. У цілому під час епіфітотій борошнистої роси втрати можуть досягати 30-35%.

Суха гниль бульб картоплі

Захворювання поширюється за допомогою конідій і грибниць. Шкода від сухої гнилі дуже велика. Як правило, за нормальних умов зберігання втрати бульб від сухої гнилі становлять 7-11, а при підвищеній температурі і вологості -- 30-50%. Уражені сухою гниллю бульби або зовсім не проростають при висаджуванні, що призводить до зрідження насаджень, або дають слабкі ростки й формують недорозвинені рослини. Це призводить до значного зниження урожаю картоплі.

Офіобольозна гниль пшениці

Зустрічається переважно в районах з достатнім зволоженням у західних регіонах поліської та лісостепової зон. Втрати зерна від офіобольозу можуть становити 65% і більше. Навіть незначне ураження кореневої системи призводить до зниження врожаю. Поширення хвороби на полі має вогнищевий характер. Збудник зберігається в ґрунті на рослинних рештках, поширюється грибницею, заражаючи на своєму шляху нові рослини.

Несправжня борошниста роса цибулі

Xвopoбa пoшиpeнa повсюдно. Haйбiльшoї шкoди зaвдaє y paйoнax з вoлoгим клiмaтoм. Уpaжyютьcя вci види цибyлi пiд чac вегетації. Пoшиpюєтьcя гpиб пiд чac вeгeтaцiї.pocлин кoнiдiями, a зимyє y фopмi мiцeлiю y цибyлинax i нa бaгaтоpiчнiй цибулі. Пepeдчacнe вcиxaння лиcткiв oбмeжyє poзвитoк ци6yлин i пpизвoдить дo знижeння вaлoвoгo збopy вpoжaю тa якocтi насіння. Інколи гине від хвороби 15-20% і більше рослин

Тифульоз конюшини

Захворювання виявляють вогнищами в Поліссі України. Склероції можуть зберігатись всередині стебел, на черешках і листках уражених рослин, а також з насінням як домішка. Особливо уражуються рослини другого і третього років. У вогнищах хвороби рослини гинуть. Хвороба сильно зріджує травостій і різко знижує урожай сіна.

Іржа вики

Дуже розповсюджене захворювання, проявляється майже протягом усієї вегетації рослин. За інтенсивного розвитку хвороби недобір урожаю зеленої маси і насіння може становити 20-30% і більше. Високостійких до хвороби сортів вики немає. Хвороба поширена до районів з достатнім або надлишковим зволоженням.

Делись добром ;)