Розробка ресурсозберігаючої технології утилізації автотракторної техніки

дипломная работа

1.2 Перспективи розвитку технологічних процесів утилізації

У світі експлуатується більше 600 млн. автомобілів, 6...8 % з них щорічно виходять з експлуатації і знімаються з реєстрації, велика частина з яких в даний час надходить на утилізацію [1, 3]. Середнє значення віку і пробігу для відслуживши автомобілів, що надходять на утилізацію, розрізняються для різних країн і виявляються повязаними з такими економічними показниками добробуту населення країни, як середній валовий дохід на душу населення і середня кількість легкових автомобілів на тисячу жителів.

Відповідно до світової статистики, автомобільні відходи складають тільки близько 2% від загальної кількості всіх відходів, що надходять на звалища (в основному це побутові та будівельні відходи, упаковка), увага громадськості до даної проблеми дуже висока. Кількість звалищ на планеті продовжує збільшуватися, а вплив автомобільного транспортна і повязаної з ним інфраструктури на навколишнє середовище і організм людини визнається домінуючим. Щорічно звалища усього світу поповнюються приблизно 10 млн. тоннами відходів від автомобілів. Майже стільки ж відходів утворюється в результаті ремонту і технічного обслуговування. Найбільші труднощі для утилізації представляють неметалеві автомобільні компоненти . Це вироби з пластмаси, гуми, скла, оббивні, шумоізоляційні, клейові матеріали.

Техніка, що вийшла з експлуатації в кінці терміну служби має ту ж масу і майже той же склад компонентів і матеріалів, як і нова. Навіть наближена оцінка вартості вхідних у автомобіль основних матеріалів показує, що їх сумарна ціна перевищує 1000 доларів США . Однак реально отримати хоча б такий дохід з кожного старого автомобіля виявляється малоймовірним. На жаль, загальні витрати на авторециклінг (систему збору, демонтажу, сортування, вторинної переробки та утилізації автомобілів) часто перевищують всю сукупність отриманих доходів від продажу придатних запчастин, вторинної переробки металів, скла, полімерів та ін і роблять такий рециклінг практично невигідним. До кінця свого циклу експлуатації старий автомобіль може продаватися за дуже низькою ціною. Найчастіше відслуживший автомобіль розглядається як такий, що має нульову або навіть негативну вартість .

Утилізація ВЕА вимагає розвитку інфраструктури та законодавчої бази для регламентації взаємодії всіх учасників процесу і встановлення нормативно-правових відносин. Найбільші організаційні проблеми викликають перші кроки на шляху утилізації відслуживших автомобілів: процеси оформлення необхідних паперів, передачі списаної техніки в центри утилізації, збирання та транспортування, проведення екологічно безпечного демонтажу, зливу експлуатаційних рідин. Щоб система запрацювала, необхідно, щоб власники старих автомобілів захотіли їх віддати, а центри приймання були згодні їх прийняти.

Делись добром ;)