Планування у тваринництві

реферат

Розділ 3. Перспективи розвитку тваринництва

Однією із важливих сфер агропромислового комплексу України є сільськогосподарське виробництво, розвиток якого спрямований на розвязання продовольчих проблеми, забезпечення населення якісними продуктами харчування.

Кожна галузь на підприємстві розробляється самостійно і затверджується план економічного і соціального розвитку. Ці перспективні плани підприємства засновані на пошуку оптимального виробництва продукції при мінімальних затратах праці і засобів. Він повинен бути організований з прогнозом розвитку галузей сільського господарства в районі, зоні, агропромисловому комплексі.

Оскільки головною метою сільськогосподарського товаровиробника є отримання прибутку, то удосконалення організації виробництва є однією з важливих умов. Для прискорення процесу необхідно:

- збалансувати раціони у відповідності з деталізованими кормами годівлі молочних корів;

- готувати повноцінні кормо суміші;

- покращити кормову базу в господарстві;

- дотримуватись строків збирання кормових культур і технології їх заготівлі з метою підвищення якості силосу, сіна, сінажу, коренеплодів не нижче вимог стандарту І класу.

- здійснювати систему племінної роботи з отелення і продуктивності; окремо утримувати первісток і дорослих корів;

- створювати сприятливі умови для утримання тварин;

своєчасно здійснювати осіменіння корів;

використовувати прогресивні форми організації праці, створювати сприятливі соціально-побутові умови;

спеціалізація і концентрація виробництва;

структура ВРХ.

Поширення в господарстві нової технології відтворення молочної худоби можливе на основі застосування перспективних методик: осіменіння, дотримання зоогігієнічного стану приміщень для утримання тварин і їх вигулу.

На основі завдань які ставляться перед господарством - збільшення поголівя, приросту мяса, продуктивності корів, планують розвиток тваринницької галузі на перспективу.

Таблиця 3.1

План розвитку тваринницької галузі на перспективу 2005-2009рр. СТОВ “Промінь”

Групи тварин

Поголівя, гол

Продуктивність, кг

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Корови

710

717

737

750

759

4050

4070

4100

4150

4500

Нетелі

260

270

275

280

285

-

-

-

-

-

Молодняк до року

851

860

869

880

889

-

-

-

-

-

Молодняк старше року

223

230

239

250

259

-

-

-

-

-

ВРХ на вирощуванні та відгодівлі

19

26

33

35

40

-

-

-

-

-

Таблиця свідчить, що в 2009 році поголівя планують збільшити до 150 голів, а продуктивність до 4500кг.

Таблиця 3.2.

Продуктивність молочного скотарства на перспективу 2005 -2009рр.

Показники

2005 рік

2006рік

2007рік

2008рік

2009рік

1. Поголівя корів, гол.

710

717

734

750

759

2. Річний надій на 1 корову, ц

4050

4070

4100

4150

4500

3. Витрати кормів:

-на 1 голову, ц;

-на1ц молока,ц. к.од.

189,9

4,3

190

5,8

230

6,0

245

8,1

246

8,5

4. Затрати праці на 1ц молока, люд-год.

0,4

0,5

0,6

0,8

0,8

5. Собівартість 1 ц молока, грн.

27,3

28,5

29,0

30

30,5

6. Середня ціна реалізації 1 ц молока, грн.

75

80

80

95

98

7. Прибуток на 1 ц. Молока, грн.

47,7

51,5

51

65

67,5

8. Рівень рентабельності, %

35

45

45

48

48

Таким чином в господарстві планується збільшити поголівя корів до 759 голів, собівартість підвищиться до 30,5 грн. За 1 ц молока, але зросте ціна. Висновок

В умовах переходу до ринкової економіки і ринкових відносин організацію і планування виробництва продукції тваринництва здійснюють на підставі попиту на дану продукцію з урахуванням найбільш вигідної спеціалізації, запровадження прогресивних технологій утримання та годівлі тварин.

СТОВ “Промінь” Лубенського району Полтавської області спеціалізується на вирощуванні тварин молочного напрямку. (24 % в структурі товарної продукції). Це стало причиною планування його виробництва. Запланувавши розширене відтворення стада і річний надій молока на 1 корову - 4050 кг., отримано в кінці року на 647 голів молочного поголівя і 851 голову приплоду.

Отримавши запланований вихід продукції, було визначено собівартість 1 ц. Молока. Для цього розраховані основні статті витрат, в тому числі річний фонд оплати праці. В результаті розрахунків ми отримали 27,3 грн. Собівартості 1 ц. Молока. Господарство зможе отримати значні прибутки завдяки висом закупівельним цінам.

Отже для ефективного функціонування СТОВ «Промінь» необхідно:

Зменшити частку кормів в структурі витрат за рахунок зниження їх вартості; проводити заходи, що сприяють зниженню собівартості продукції; поліпшення якості продукції; спеціалізація і концентрація виробництва.

Список використаної літератури

Адмін Е.І. Доїння корів при різному утриманні, - Київ Аграрна наука 1974 р.

Економіка сільського господарства: О.І.Здоровцов та ін. - К., Видавництво УСГА, 1993 р. - 320 с.

Економіка сільського господарства: П.П.Руснак, В.В.Жебка та ін., За ред. Руснака П.П.: К. - Урожай, 1998 р. - 320 с.

Організація виробництва в с.-г. підприємствах за ред. П.С.Березівського. - Львів: Українські технології, 2002 р. - 448 с.

Організація і планування виробництва на с.-г. підприємствах. За ред. проф. Л.Я.Зрібняка. К. - Урожай, 1999 р.

Організація виробництва в с.-г. підприємствах. Практикум Г.С.Тарасенко, Л.Я. Зрібняк, М.М. Малиш та ін. Під ред Тарасенка Г.С. і Зрібняка Л.Я. - К.- Урожай, 1993 р. - 224 с.

Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. К.: Урожай, 1995 - 239 с.

Тарасенко Г.С. Курсове і дипломне проектування з організації сільського виробництва. К.: Урожай, 1994 - 176с.

Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах.К.: Урожай, 1997 - 336 с.

Річні бухгалтерські звіти СТОВ “Промінь”

Делись добром ;)