Технологія виробництва молока у ПАТ "Полтаваплемсервіс"

дипломная работа

РЕФЕРАТ

Тема: Технологія виробництва молока у ПАТ «Полтаваплемсервіс»

Бакалаврська робота: сторінки, джерел літератури.

Обєкт дослідження: поголівя корів і бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи та голштинської породи європейської селекції.

Мета роботи: аналіз технології виробництва молока у ПАТ «Полтаваплемсервіс» Полтавського району Полтавської області.

Методи дослідження: аналітичні та статистичні, які включають вивчення технології виробництва молока, вивчення генеалогічної структури стада, господарськи корисних ознак корів та бугаїв-плідників; економічні та розрахункові - визначення середніх величин, їх похибок та показників вірогідності результатів досліджень.

Зміст досліджень: встановлено, що в господарстві ПАТ «Полтаваплемсервіс» Полтавського району Полтавської області розводять велику рогату худобу української червоно-рябої молочної породи та голштинської породи європейської селекції; проведено аналіз організації технологічних процесів і операцій: технології годівлі, утримання й вирощування корів і бугаїв-плідників, селекційно-племінної роботи, ветеринарно-санітарного стану господарства; обґрунтовано розрахунки ефективності виробництва молока у господарстві.

Пропозиції виробництву були розглянуті з можливістю подальшого впровадження в ПАТ «Полтаваплемсервіс», на базі якого проводилося дослідження.

Ключові слова: виробництво молока, годівля, корова, молочна ферма, порода, технологія, техніка, утримання.

Делись добром ;)