Агроекономічний аналіз системи землеробства і технології вирощування сої в умовах ТОВ "Аріадна" Поліського району Київської області

дипломная работа

Огляд літератури

20.01.2014

Методика виконання роботи

01.02.2014

Аналітично - розрахункова частина

20.02.2014

Економічна оцінка технологій

01.03.2014

Письмове і технічне оформлення

05.05.2014

Керівник випускної роботи,

кандидат с.-г. наук І.Т. Барзо

Завдання прийняв до виконання М.О. Алікаєва

Дата отримання завдання "____" "_____" 20 р.

Реферат

Дипломна робота виконана в умовах ТОВ "Аріадна" Поліського району Київської області.

Мета випускної роботи - навчитись систематизувати набуті в період навчання знання та практичні навички, аналізувати стан галузі рослинництва в господарстві, оцінити фактичну технологію вирощування сої та запровадити рекомендовані технології у виробництво, а також оволодіти методикою господарської, економічної та екологічної оцінки технології у землеробстві.

Тема випускної роботи має назву: "Агроекономічний аналіз системи землеробства і технології вирощування сої в умовах ТОВ "Аріадна" Поліського району Київської області".

Робота викладена на 56 сторінках друкованого тексту, містить 13 таблиць, 5 рисунків та 25 літературних джерел. Містить 7 розділів, а також висновки та пропозиції виробництву.

Перший розділ включає огляд стану і перспективи виробництва, народногосподарське значення сої в Україні та у світі.

У другому розділі наведений аналіз кліматичних і ґрунтових умов характерних для території даного господарства.

Третій розділ висвітлює аналіз посівних площ, урожайність основних культур, економічну та господарську оцінку галузі рослинництва.

У четвертому розділі подано та охарактеризовано певні елементи технології вирощування, описано післязбиральну доробку і вимоги щодо зберігання насіння сої.

У пятому розділі наведена технологічна карта вирощування сої у ТОВ "Аріадна".

Шостий розділ на основі існуючої технології вирощування сої характеризує розроблену та запропоновану технологію, а також заходи щодо удосконалення елементів технології вирощування сої.

В сьомому розділі наведені заходи по охороні праці та довкілля при вирощуванні основних культур у господарстві.

Робота закінчується висновками і пропозиціями для господарства.

вирощування культура соя сортовий

Вступ

За останні 20 років посіви сої - найпоширенішої зернобобової й олійної культури на нашій планеті, збільшилися вдвічі. Бурхливе поширення сої обумовлене значенням цієї культури в першу чергу як джерела високоякісного за амінокислотним складом білка, який використовується на корм і в харчових цілях, а також цінної рослинної олії, що має харчове й технічне значення. Соя є економічно вигідною культурою, не вимагає додаткових витрат на збереження довкілля, а сприяє цьому, користується стійким попитом на світовому ринку. У звязку з ростом населення Землі й усе більш помітним конфліктом між станом довкілля та господарською діяльністю людини, повязаною з виробництвом продовольства, дуже важливим для виживання людства є оптимізація виробництва й використання харчових ресурсів. Соя в цьому плані є незамінною й перспективною культурою [1,2].

Зерно сої містить у середньому 39 % (33-52 %) білків, 20% (14-25 %) напіввисихаючої олії, 24 % вуглеводів, 5 % зольних елементів, а також потрібні для організму людини і тварин різні ферменти, вітаміни (А, С, D) та інші важливі органічні та неорганічні речовини.

Серед зернобобових соя відрізняється великим вмістом білка і жиру. Білок сої збалансований за амінокислотним складом і містить повний набір необхідних для людини і тварин амінокислот. У зеленій масі і насінні багато вітамінів, мг: каротину (провітаміну А) - 1,2, В1 - 9,6 - 14,6, В2 - 1,5 - 5, С (аскорбінова кислота) 100-200, РР - 14 - 49, В3 - 21,1 - 23,8, Е - 600 біотину - 0,4 - 0,9, тобто значно більше ніж в інших зернобобових культур. Загальний вміст мікроелементів у 1 кг насіння становить 176,5 - 215,6 мг.

Насіння сої багате мінеральними речовинами вміст калію в ньому становить 1,7 - 2,5%, кальцію 0,23 - 0,96, фосфору 0,44 - 1,9, магнію 0,11 - 0,55, сірки 0,41 - 0,48, заліза 95 - 240 мг на 1 кг сухої речовини. Соя теплолюбна культура. Мінімальна температура для проростання насіння - 6 - 7 0С, сприятлива - 12 - 14 0С, оптимальна - 18 - 20 0С. Сходи витримують короткочасне зниження температури до мінус 2 - 3 0С і навіть трохи нижче. Соя рослина короткого дня. Соя вологолюбна культура. Транспіраційний коефіцієнт її коливається від 300 до 700. Потреба рослини у воді залежить від фази їх росту і розвитку. Соя забезпечує високі врожаї на чорноземах каштанових і дерново-підзолистих ґрунтах [5].

При оптимальних умовах живлення забезпеченості водою, світлом і теплом вона може давати 60 - 70 ц/га насіння.

Соя не виснажує землі, як соняшник, а навпаки збагачує їх азотом. Немає проблем і зі збутом. Її охоче беруть і дрібні переробники і великі птахокомбінати. Переробка сої не потребує великих капіталовкладень.

Насінництвом сої займається Український Науково Дослідний Інститут олійних культур, що знаходиться в місті Запоріжжя [16].

Делись добром ;)