Агроекологічні аспекти застосування мікробіологічних препаратів на посівах тритикале озимого

дипломная работа

Вступ

Однією з пріоритетних проблем сучасного сільськогосподарського виробництва в Україні залишається підвищення родючості ґрунтів, забезпечення сільськогосподарських культур поживними речовинами, зокрема азотом, фосфором і калієм. Значним резервом поліпшення азотного, фосфорного живлення рослин є використання азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих мікроорганізмів, які є діючими агентами мікробіологічних препаратів. Завдяки цим препаратам, можна значною мірою розвязати питання про підвищення родючості ґрунтів та зростання урожайності та якості сільськогосподарських культур.

Ефективність застосування біопрепаратів суттєво залежить від розвязання проблеми інтродукції мікроорганізмів у навколишнє природне середовище. Їх використання повязано з урахуванням екологічних факторів: ґрунтово-кліматичних характеристик регіону, взаємовідносин мікроорганізм-рослина, взаємодії аборигенних та інтродукованих мікроорганізмів (Патика В.П. та ін., 2004).

Отже, пошук шляхів формування високопродуктивних злаково-мікробних систем, які б забезпечували значне зростання урожайності сільськогосподарських культур, покращанні якості рослинницької продукції та збереження родючості ґрунтів є досить актуальним і заслуговує на увагу.

Делись добром ;)