Аналіз сучасного виробництва продукції галузі рослинництва в ТОВ "Добробут"

курсовая работа

Вступ

Сьогодні сільськогосподарське виробництво в цілому та зокрема галузь рослинництва перебувають у центрі суспільної уваги , оскільки і без того високі ціни на продовольство останнім часом стрімко зросли - такі явища викликають у населення України велику стурбованість і загострюють соціальну напруженість.

Головне завдання, що стоїть перед галуззю рослинництва - це зростання виробництва, надійне забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною, обєднання зусиль усіх підгалузей рослинництва для одержання високих кінцевих результатів.

Серед вітчизняних та зарубіжних провідних науковців, вчених, які вивчають питання розвитку АПК та шляхи виходу з кризи є: Зорін Г.Г., Макаренко П.М., Меженська С.І., О.Гудзь, М.Демяненко, П.Саблук та інші.

Метою даного дослідження є вивчення сучасного стану виробництва продукції галузі рослинництва та знаходження основних шляхів подолання кризових явищ.

Багатогранність поставленої мети визначае необхідність вирішення таких завдань:

· Аналіз сучасного виробництва продукції галузі рослинництва в підприємстві;

· Аналіз основних проблем галузі;

· Шляхи подолання кризових явищ.

Якщо коротко проаналізувати сучасний стан виробництва продукції рослинництва в цілому по Україні, то можна спостерігати наступну картину: обсяг валової продукції рослинництва проти 2007р. скоротився на 2.5%., т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - на 3.7%. а в господарствах населення - на 1,4%

Одним з основних резервів росту ефективності сільськогосподарського виробництва є раціональне використання головного засобу виробництва - землі. Капітальні вкладення в сільське господарство в першу чергу повинні бути використані на заходи щодо збереження земель, підвищення родючості грунтів, що обумовить зростання продуктивності землеробства і , зокрема, створення стійкої кормової бази рослиннийтва.

При написанні роботи були враховані вимоги чинного законодавства, Законів України, Постанов та інших документів Кабінету Міністрів. Це дало змогу поєднати теоретичний матеріал роботи з можливостями практичного дослідження .

Джерелами даних для аналізу основних фондів підриємства, ефективності діяльності в рослинництві та по підприємству загалом є: паспорт підприємства, план економічного та срціального розвитку, план технічного розвитку, форма 1 «Баланс підприємства» , форма 4 «Звіт про власний капітал», форма 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств».

Обєктом дослідження було обрано ТОВ «Добробут»,с.Велика Севастянівка, Христинівського району, Черкаської області. Предметом - виробництво продукції рослинництва у ньому.

Делись добром ;)