Аналіз синекологічних досліджень агрофітоценозу тритикале озимого

дипломная работа

Завдання, методика та календарний план

виконання випускної кваліфікаційної роботи студентці 6 курсу 1 групи екологічного факультету Н.О. Мор

Тема роботи: «Аналіз синекологічних досліджень агрофітоценозу тритикале озимого»

Тема затверджена наказом по університету № 586/С від 01 грудня 2011 р.

Термін подачі студентом завершеної випускної роботи ____________

Випускна робота повинна бути подана у компютерному нaбopi

Загальний обсяг роботи повинен бути близько 60 сторінок.

Структура дипломної роботи i орієнтовані обсяги розділів:

титульна сторінка - 1 стор.

зміст роботи - 1 стор.

завдання на роботу - 3 стор.

реферат i ключові слова - 1 стор.

вступ - 1 стор.

Огляд літератури - 25-35 стор.

Завдання, матеріали i методика роботи - 2 стор.

Результати досліджень - 20 стор.

Охорона праці - 10 стор.

Висновки i пропозиції - 2 стор.

Список використаної літератури - не менш 40 літературних джерел.

Вихідні дані:

1. Опрацювати не менше 40 літературних джерел для викладу розділу «Огляд літератури» за темою обсягом до 25-30 стор.

2. Викласти розділ «Завдання, матеріал i методика роботи» - 2 стор.

3. Для написання розділу «Результати досліджень» необхідно:

3.1. Зібрати, систематизувати, обробити та описати коротко (до 2-х стор.) відомості про фізико-географічну характеристику місцевості, де розташоване господарство;

3.2. Охарактеризувати технологію, що застосовується в господарстві з отримання рослинницької продукції.

3.3. Проаналізувати агротехнічні заходи, які використовуються в агроекосистемі в Білоцерківському дослідно-селекційному відділенні Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (БЦДСВ Інституту БКіЦБ НААНУ)»;

3.4. Надати пропозиції щодо покращення виробничих процесів та підвищення рівня еколого-економічної ефективності виробництва рослинницької продукції.

4. Охарактеризувати стан охорони праці за виробництва рослинницької продукції.

5. Представити висновки та пропозиції.

6. Оформити список використаної літератури.

7. Ввести в роботу ілюстративні матеріали, що підтверджують окремі положення роботи (таблиці, графіки, діаграми тощо).

8. Представити в «Додатках» допоміжні матеріали, що використовувалися під час написання роботи.

Календарний план виконання роботи

Етапи виконання роботи

Дата виконання

Опанування методики виконання роботи

до 20 вересня 2011 р.

Робота над літературою

до 20 жовтня 2011 р.

Написання чорнового варіанту розділу І

до 5 листопада 2011 р.

Написання розділу ІІ

до 25 листопада 2011 р.

Виконання роботи з аналізу результатів досліджень за 2009-2011 рр., використаних із фонду БЦДСВ Інституту БКіЦБ НААНУ

в межах 30 листопада - 30 грудня 2011 р.

Написання розділу ІІІ

до 25 січня 2012 р.

Написання розділу «Охорона праці»

до 27 січня 2012 р.

Висновки, пропозиції, список використаної літератури

до 28 січня 2012 р.

Оформлення роботи

до 29 січня 2012 р.

Подача роботи на рецензію

до 1 лютого 2012 р.

Після завершення літературного оформлення випускної роботи в повному обсязі необхідно доповісти основні її положення, висновки та пропозиції на засіданні кафедри прикладної екології.

Керівник випускної роботи Т.З. Москалець

Завдання до виконання отримала Н.О. Мор

Дата отримання завдання _____ вересня 2011 р.

Делись добром ;)