Аналіз причин виникнення гастроентеритів та методи лікування з використанням фітопрепаратів

дипломная работа

РЕФЕРАТ

Дипломна робота обємом 52 сторінки, має девять таблиць охоплює 35 літературних джерел.

Тема: “Аналіз причин виникнення гастоентеритів та методи лікування з використанням фітопрепаратів.”

Мета роботи: визначити ефективність використання у комплексній терапії телят, хворих на гастроентерит сбору лікарських трав місцевого походження: кмину звичайного, перстача гусячого, шавлії в умовах агрофірми “Маяк” Біляївського району Одеської області.

Методи проведення роботи: клінічні дослідження тварин проводили за загальноприйнятими методиками гематологічні показники кількості еритроцитів та лейкоцитів - за допомогою камери Гаряєва, визначення гемоглобіну - по Салі.

Проведеними нами дослідженнями встановлено, що використання у комплексній терапії вищеназваного збору покращує фізіологічний стан телят у порівнянні з контролем, та дозволяє отримати більші привіси маси тіла. Тому є економічно доцільним їх використання.

гастроентерит теля лікарська трава

ВСТУП

Успішне рішення задач сільського господарства в цілому і тваринництва зокрема можливо за умови досягнення благополуччя ферм, отримання здорового приплоду і забезпечення його нормального розвитку, а також вдосконалення кормової бази, організацією інтенсивного вирощування й відгодівлі тварин, при вмілому використанні досягнень генетики та селекції, нових біологічних методів якісного поліпшення стада.

Перед ветеринарною службою нашої держави стоїть завдання по поліпшенню обслуговування тваринницької галузі сільського господарства. Якість його визначається своєчасним проведенням спеціальних заходів, надійним попередженням хвороб тварин.

Не зважаючи на сучасні досягнення ветеринарної служби, деякі захворювання наносять ще значні збитки тваринництву. Найбільші втрати тварин від різних захворювань припадають на молодняк. При цьому на долю незаразних захворювань молодняку приходиться 95 - 98% всіх випадків патології тварин раннього віку, серед яких на долю шлунково-кишкових захворювань припадає 20 - 40%, із яких на долю гастроентеритів неспецифічної етіології - більше 80%. Багато тварин, які перехворіли на гастроентерит в молодому віці, в значній мірі втрачають енергію росту внаслідок чого погано розвиваються й утрачають племінні якості.

Тому в умовах спеціалізації тваринництва виникає необхідність максимальної оперативності ветеринарної служби, особливо у своєчасній і правильній діагностиці й успішному проведенні спеціальних профілактичних і лікувальних заходів.

Для терапії і профілактики захворювання молодняку великої рогатої худоби на гастроентерит рекомендовано і використовується багато засобів і методів, але не всі вони є достатньо ефективними, що часто залежить від вірності їх використання, а також урахування особливостей перебігу захворювання в господарстві й сумісності тих або інших препаратів.

Останнім часом для підвищення ефективності терапії при деяких захворюваннях тварин все частіше застосовуються в комплексі зі звичайними засобами різні біологічно активні речовини, які стимулюють реактивність і резистентність організму, мяко діють на організм не викликають побічних ефектів.

Серед таких препаратів добре себе зарекомендували фітопрепарати .

Враховуючи широке розповсюдження гастроентеритів у телят в Агрофірмі “Маяк” Біляївського району Одеської області ми вирішили дослідити ефективність використання у комплексній терапії лікарських рослин місцевого походження. Сбор лікарських рослин має широку терапевтичну дію (противомікробну заспокійливу, стимулюючу апетит, вяжучу та ін.), в оптимальних дозах практично не має протипоказань. Тому в дослідах ми використали лист шавлії, плоди кмину, кореневища перстача гусячого.

Делись добром ;)