Аналіз засобів захисту рослин

дипломная работа

Вступ

Актуальність теми: на сучасному етапі розвитку Українського ринку непродовольчих товарів, особливої значущості набуває створення та підтримка актуального товарного асортименту, також велику роль у здійснені підприємницької діяльності відіграють методи та форми продажу даної групи товарів, а саме засобів що призначені для захисту рослин. Доки існуватиме виробництво і товар, до тих пір буде актуальна проблема створення відповідного товарного асортименту.

Беручи до уваги насиченість вітчизняного ринку великою кількістю виробників і торгівельних марок, як вітчизняного так і закордонного походження, часто постає проблема формування належного асортименту засобів захисту рослин, так як потреба у цих препаратах з кожним роком збільшується в Україні. Саме тому і була обрана дана тема роботи, так як вона, на мою думку є актуальна в наш час.

Враховуючи велику насиченість ринку різноманітними товарами непродовольчої групи, а саме засобів захисту рослин нового асортименту із використанням нової сировини і методів виробництва у нетрадиційному для споживача оформленні, товарознавець у своїй роботі повинен чітко дотримуватись правил, встановлених нормативними документами, зокрема ГОСТ 12.3.041-86 «Пременение пестецыдов для защиты растений», і стандартами що до якості і відповідності товару встановленим нормам, порядкам, також до обовязків товарознавці входить вивчення ринку товарів даної групи і підвищення рівня ефективності даного асортименту товарів та методів його продажу.

Обєми врожаїв і потреба в них щорічно зростає, і питання захисту сільськогосподарських культур постає дуже гостро як на державному, так і на приватному ринках України, кожен з них бажає захистити і примножити свої врожаї і тому використання в тій чи іншій мірі засобів захисту рослин є невідємною процедурою для отримання бажаного результату підприємницької діяльності і врожаїв.

Для формування якісного і правильного асортименту товарів, товарознавець повинен детально ознайомитись з усіма можливими постачальниками, асортиментом запропонованої продукції, та обрати ті, які на його думку ідеально підійдуть для реалізаціїї на ринку України, та обрати максимально вигідні методи продажу.

В сучасному світі частка насиченості ринку непродовольчими товарами є дуже високою, і в декілька раз перевищує попит на деякі групи товарів, в тому числі і ринок засобів захисту рослин, більша частина якого припадає на іноземних виробників.

Обєктом дипломної роботи є засоби захисту рослин, що реалізуються на приватному підприємстві ТОВ «Агрохімтехнологія».

Засоби захисту рослин - це товари, які користуються високою популярністю в аграрній промисловості на державному рівні.[7]

Предметом дослiдження є оцінка товарного асортименту засобів захисту рослин та методів їх продажу на ринку України.

Структура роботи - робота містить 3 розділи, 8 рисунки, 13 таблиць, 3 додатки та 64 джерелa літератури, та викладена на 92 сторінках друкованого тексту.

Делись добром ;)