Проект механізації процесу вирощування кукурудзи на зерно з удосконаленням дискової борони в СВК ім. Грушевського Рогатинського району, Івано-Франківської області

дипломная работа

Реферат

Дипломний проект на тему "Механізація вирощування і збирання кукурудзи на зерно з розробкою дискової борони" складається з пояснювальної записки на ___. сторінках, 10 таблиць 4 рисунків.

Графічна частина, яка складається з 10 листів креслення формату А1.

В дипломному проекті розглянуті технологічні особливості, та технологія виробництва кукурудзи, приведені агротехнічні вимоги до ґрунту і машин, виконаний аналіз сучасних напрямків розвитку техніки для вирощування і збирання кукурудзи.

Розглянуті питання з охорони праці, розроблені заходів по покращенню безпеки праці.

Проведені економічні розрахунки по обґрунтуванню впровадження дипломного проекту.

Запропоноване удосконалення борона, яка призначена для рихлення верхніх шарів ґрунту і знищення бурянів і шкідників.

Ключеві слова: господарство, агротехнічні вимоги, кукурудза, технологія, трактор, борона, охорона праці, прибуток, собівартість, рентабельність.

Делись добром ;)