Порівняльна оцінка двох схем лікування вароатозу бджіл в умовах державної лікарні ветеринарної медицини верхньодніпровського району Дніпропетровської області

дипломная работа

РЕФЕРАТ

Дипломна робота Свіженко В.I. на тему «Порівняльна оцінка двох схем лiкування вароатозу бджіл в умовах державної лiкарнi ветеринарної медицини Верхньодніпровського району Дніпропетровської області» виконана обємом 49 сторінок друкованого тексту, містить 6 таблиць, 5 фотографій. В ній опрацьовано та процитовано 43 літературні джерела.

Аналіз ветеринарної звітності та проведені дослідження показали, що дана пасіка є неблагополучною щодо вароатозу. Дiагноз на вароатоз ставили комплексно, враховуючи епiзоотичнi данi (у вуликах спостерігалась підвищена вологість), клiнiчні ознаки (молоді бджоли менші за розмірами, із деформованим черевцем, скрученими майже не розвиненими крилами) та результати лабораторних дослiджень

З метою порівняння терапевтичної ефективності дії за різних діючих речовин і за різних лікарських форм (смужки і розчини), ми відібрали, для проведення обробок, такі препарати,як варостоп, апістан, біпін і бівароол.

Екстенсивність інвазії в середньому в першому досліді склала 3,2?3,3%, в другому досліді ? 4,3?5,3%. Інтенсивність інвазії в обох дослідах становила 1?2 екземпляри.

При застосуванні варостопу та апістану ІЕ та ЕЕ в обох випадках склали 100%. При обробці біпіном ЕЕ становила 85,1%, а ІЕ - 67,0%, тоді як при застосуванні бівароолу ЕЕ склала 92,4%, а ІЕ - 83,3%.

Так, за обробки варостопом, економічний ефект на 1 грн витрат склав 30,1 грн, при обробці апістаном ? 24,1 грн, при застосуванні біпіну ? 59,2 грн, бівароолу ? 43 грн.

Виходячи із результатів власних досліджень, з метою попередження подальшого розповсюдження захворювання, рекомендуємо проводити обробку бджіл проти вароатозу препаратом варостоп по дві смужки в кожен вулик протягом 30 діб, як терапевтично ефективний і економічно вигідний засіб.

Делись добром ;)